top of page

YABANCILARIN
RESMİ EVLİLİK İŞLEMLERİ

Yabancı uyruklu kişi ile evlilik yapmak için gerekli belgeler nelerdir?  Yabancı uyruklu eş için apostilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi nasıl alınır? Türkiye'de vize ihlali olan yabancılar resmi evlilik nasıl yapar? Yabancı evlilik işlemlerinde Modum Danışmanlık

Yabancı ile Resmi Evlilik İşlemleri Sırasında Sorun mu Yaşıyorsunuz?

Türk vatandaşı bir kişi,  yabancı uyruklu birisi  ile resmi evlilik işlemleri için Belediyelere bağlı Evlendirme Memurluklarına başvuru yaptığında yabancı uyruklu kadın veya erkek için aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

 

  • Ülkelerinden getirecekleri apostilli doğum belgesi,

  • Ülkelerinden getirecekleri apostilli bekarlık belgesi,

  • Pasaportun Noterden tasdikli Türkçe tercümesi,

  • Evlilik için sağlık raporu,

  • 6  adet vesikalık resim,

  • İkamet izin belgesi,

  • Türkçe bilmeyen eş için de yeminli tercüman istenilmektedir.

 

Yabancılar Türkiye’deki evlilik işlemlerinde genellikle beş ana başlık altında sorun yaşamaktadırlar.

Ülkelerinden getirdikleri apostilli doğum ve bekarlık belgesi ile evlendirme memurluklarına başvuru yaptıklarında yapılan incelemelerde bazen pasaport ile doğum ve bekarlık belgesindeki bilgiler örtüşmemektedir.


 Bunlar genellikle tercümeden kaynaklanan harf hatalarıdır. Örneğin doğum ve bekarlık belgesinin tercümelerinde veya aslında“I” yerine “İ” “U” yerine “Ü”  “X” yerine “K”  harfleri yazılmaktadır. Bu durumda evlilik başvurusu işleme alınmamaktadır. Alınsa dahi aile ikamet izni başvurularında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Türkiye’de vize süresi geçen yabancılar ülkelerinden getirdikleri apostilli doğum, bekarlık belgesi ve diğer evraklar ile evlendirme memurluklarına başvuru yaptıklarında yabancı uyruklu kişiden vize süresini aştığı için ikamet izni istenilmekte ve başvuru işleme alınmamaktadır.

Türkiye'ye giriş yasağı alan yabancı uyruklu kişiler  bazen kaçak yollar ile Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra resmi evlilik yapmak istemektedirler. Kaçak yollar ile Türkiye’ye giriş yapanlar resmi evlilik için evlendirme memurluklarına başvuru yaptıklarında başvuruları işleme alınmamaktadır.

Geçerli bir pasaportu olmayan, pasaport süresi dolan veya eski tip pasaportu olan yabancı uyruklu kişilerin de evlilik başvuruları işleme alınmamaktadır.

Zagran pasaportu bulunmayan bulunmayan yabancılar da Türkiye'de resmi evlilik yapamamaktadırlar. Bu sorunu en çok Türkmenistan vatandaşları yaşamaktadır.

Yukarıda beş ana başlık altında sıralanan sorunlar nedeni ile evlilik işlemi gerçekleştiremeyen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de resmi evlilik yapmalarına göç danışmanlarımız olanak sağlayabilirler.

Apostilli Bekarlık Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

Yabancı uyruklu kişiler farklı bir ülkenin resmi dairelerinde işlem yaparken, bazen işlemin tamamlanabilmesi için, kişiden kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Doğum Belgesi talep edilmektedir.

Bu belge daha çok yabancı ile evlilik , ikamet izni veya vize işlemleri sırasında istenilmektedir.

 

Doğum belgesi kişinin doğum tarihini, doğum yerini, anne ve baba adını gösteren resmi bir belgedir ve kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu Nüfus Dairesinden alınır.

Alınan bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir.

Apostil kaşesinin basıldığı doğum belgesine Apostilli Doğum Belgesi denilmektedir.

 

Bu belge kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiline de verilebilir.

Kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi maliyetli olduğu gibi bilmeyenler için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir.

 

Ülkenizden getirmeniz gereken Apostilli Doğum Belgesine ihtiyacınız olduğu zaman Modum Danışmanlık dünyanın bir çok ülkesinde anlaşmalı olduğumuz bürolar aracılığı ile  mümkün olan en kısa sürede Apostilli Doğum Belgenizin getirilmesine olanak sağlar.

Apostilli Doğum Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

Yabancı uyruklu kişiler farklı bir ülkenin resmi dairelerinde işlem yaparken, bazen işlemin tamamlanabilmesi için kişiden,  kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Bekarlık Belgesi talep edilmektedir.

 

Bu belge daha çok yabancı ile evlilik  veya çocuğun Nüfusa kayıt işlemleri  sırasında istenilmektedir.

Bekarlık belgesi kişinin doğum tarihini, baba adını ve kişinin herhangi bir evlilik kaydının mevcut olmadığını kısacası kişinin resmi kayıtlarda bekar olduğunu gösteren resmi bir belgedir ve kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu Nüfus ve Evlendirme Müdürlüğünden alınır.

 

Alınan bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir.

Apostil kaşesinin basıldığı bekarlık  belgesine Apostilli Bekarlık Belgesi denilmektedir.

 

Bu belge kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiline de verilebilir.

Kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi maliyetli olduğu gibi bilmeyenler için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir.

 

Ülkenizden getirmeniz gereken Apostilli Bekarlık Belgesine ihtiyacınız olduğu zaman Modum Danışmanlık dünyanın bir çok ülkesinde anlaşmalı olduğumuz büroları aracılığı ile  mümkün olan en kısa sürede Apostilli Bekarlık Belgenizin getirilmesine olanak sağlar.

bottom of page