top of page

AİLE İKAMET İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER...

Göç idaresine aile ikamet izni başvurusu yapıldıktan sonra yapılan  Göç İdaresinin sizden istediği genel belgelerin yanı sıra ek olarak ikamet izni almak için başvurunuzu destekleyen belgelerin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Göç danışmanlarımız aile ikamet izni alabilmeniz için başvuru dosyanızı eksiksiz hazırlarlar ve aile ikamet izni almanıza olanak sağlarlar.

 Kendisinden İstenilen Ortak Belgeler Nelerdir?

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)

 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır). 

 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.) 

 • Sabıka kaydı. 

Ortak Belgeler
Amaç için ek belgeler
Destekleyiciden İstenilen Ortak Belgeler Nelerdir?
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa pasaport veya yerine geçen belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaları)

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı ise)

 • İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı değil ise)

 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge

 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. 

 • Adli sicil kaydı Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. 

 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)

Başvuranın Yakınlığına Göre istenilen Diğer Belgeler Nelerdir?

Destekleyicinin Eşi;
Kendisinden;
Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı fotokopisi,
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 • Ortak Belgeler

 

Destekleyicinin Ergin Olmayan Çocuğu İçin;
Kendisinden;

 • Ortak Belgeler

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 • Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı [Türk makamlarından alınmışsa e imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi 

 • Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir.

 • Doğum belgesi Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. 

 

Destekleyicinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu İçin;
Kendisinden;

 • Ortak Belgeler

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 • Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı ]Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. 

 • Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir.  Doğum belgesi [Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. 

 

Destekleyicinin Eşinin Ergin Olmayan Çocuğu İçin;
Kendisinden;

 • Ortak Belgeler

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 • Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir.

 • Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir.

 • Doğum belgesi (Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. 

 • Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı fotokopisi [Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. 

 

Destekleyicinin Eşinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu İçin;
Kendisinden;

 • Ortak Belgeler

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 • Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir.

 • Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. 

 • Doğum belgesi (Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. 

 • Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı fotokopisi.

bottom of page