top of page
 • İkamet izni başvurusu nereye yapılır?
  Yabancıların ikamet izni başvuruları Göç İdaresi genel müdürlüğüne e-ikamet sistemi üzerinden online yapılır. Randevu günü sistem üzerinden alınır, yabancı kişinin kendisi veya avukat olan vekili randevu günü ve saatinde belirtilen makamda görüşmeye katılabilir.
 • İkamet izninden kimler muaf tutulur?
  A) Vize süreniz ve ya vize muafiyetiniz süresince Türkiye’de ikamet izni almadan kalacaksanız, B) Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığınızı kaybettiyseniz, C) Uluslararası koruma başvurunuz kayıt belgeniz var ise, D) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili ve ya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutuluyorsanız, E) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memuru ile bunların eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları iseniz, F) Uluslararası kuruluşların Türkiye’de ki temsilciliklerinde çalışan iseniz, G) Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgeniz var ise, H) Vatansız kişi kimlik belgeniz var ise, I) Geçerli bir çalışma izniniz var ise, İkamet izninden muaf tutulursunuz. Ancak d,e,f maddelerince Türkiye’de kalıyorsanız, görevleriniz sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edecekseniz herhangi bir ikamet izni türü ile en geç 10 gün içerisinde ikamet izni için başvuruda bulunmanız gerekir.
 • İkamet izni başvurusunu yabancı kişi kendisi mi yapmalıdır?
  Oturma izni başvurusu yabancı kişi tarafından bizzat yapabileceği gibi, yabancının yasal vekili aracılığı ile de yapılabilir. Ancak, Göç İdaresi başvuru sırasına yabancının da olmasını isteyebilir.
 • İkamet izni başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?
  İkamet izni başvurusu için önce e ikamet sistemi üzerinden online randevu alınır. Randevu günü Göç İdaresinin yoğunluğuna göre değişmektedir. Randevuya gittiğinizde ikamet izniniz onaylanırsa en geç 90 gün içerisinde ikamet tezkereniz adresinize PTT kargo ile gelir.
 • İkamet izni için gerekli belgeler nelerdir?
  Oturma izni randevusu sırasında talep ettiğiniz ikamet izni süresinden altmış günden daha uzun süreli pasaportunuz ya da pasaport yerine geçen belgeniz ve kalış amacınızı destekleyen belgelerin yanınızda olması gerekir. Talep edilen ikamet izni türüne göre istenilen belgeler değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak ikamet izni başvuru sahibinin hazırlaması gereken belgeler aşağıdaki gibidir. 4 adet fotoğraf, Pasaport aslı ve fotokopisi, Randevu formu, Geçerli sağlık sigortası, Adres belgesi, Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olundığuna dair belge...
 • Türkiye'ye gelen yabancıların ikamet izni alması zorunlu mudur?
  Türkiye’de vize ve ya vize muafiyetinin sağladığı süreden fazla kalacak olan yabancıların ikamet izni alması zorunludur.
 • İkamet izni uzatılır mı?
  Evet, ikamet iznini uzatacak yabancılar ikamet izninin bitmesine en erken altmış gün kala uzatma başvurusunda bulunabilirler. Uzatma başvurusu, ikamet izni bitiş tarihinden önce yapılmalıdır.
 • İkamet izni uzatma başvurusu nereye yapılıyor?
  Oturma izni uzatma başvuruları da tıpkı ilk başvuruda olduğu gibi e- ikamet üzerinden online yapılır. Sisteme girilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadıysa evraklar 5 iş günü içerisinde posta yolu ile göç idaresine gönderilir. Kişinin medeni durumu, adres bilgileri, pasaport numarası gibi bilgilerde değişiklik oldu ise, tekrar randevuya gidilmelidir. Randevu günü ve saati sistem İstanbul için üzerinden otomatik olarak verilir.
 • İkamet izni bavurusunun ret edilmesi, iptal edilmesi ya da uzatılmaması durumunda ne olur?"
  Yapmış olduğunuz ikamet izni başvuru talebinizin ret edilmesi, uzatılmaması ve ya mevcut ikamet izninizin iptal edilmesi halinde durum size veya yasal temsilcinize tebliğ edilir. Bu tebligatta karara nasıl itiraz edeceğiniz, neler yapmanız gerektiği, haklarınızı nasıl kullanacağınız detaylı bir şekilde anlatılır. İkamet izni başvurunuz red olduya çözüm önerileri için göç danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.
 • İkamet izni kart bedeli ne kadardır?
  İkamet izni kart bedeli 2018 yılı sonuna kadar 72 TL ‘dir.
 • İkamet izni harç bedeli ne kadardır?
  İkamet izni harç bedeli yabancının vatandaşı olduğu ülkeye ve talep edilen ikamet izni süresine göre değişmektedir.
 • İkamet iznimin verilmesine esas olan gerekçe sona erdi, ancak Türkiye'de kalmaya devam etmek istiyorum, ne yapmalıyım?"
  Oturum izni verilmesine sebep olan gerekçeniz sona ermesinden sonra (aile ikamet izni olan bir yabancının evliliğinin sonlanması/öğrenci ikamet izni olan bir yabancının okuldan ayrılması vb.) halen Türkiye’de kalmak istiyorsanız, mevcut ikamet izninizin biteceği güne kadar kalabileceğiniz gibi ikamet izni geçiş başvurusunda da bulunabilirsiniz. Konu ile ilgili göç danışmanlarımızdan detaylı bilgi almak için göç danışmanlarımızı arayabilirsiniz.
 • İkamet izni müracaat belgesi nedir?
  İlk kez ikamet izni başvurusu ya da uzatma başvurusu yapan ve idarece kabul edilen ikamet izni başvurularından sonra yabancılara müracaat ettiğine dair verilen bir belgedir.
 • Türkiye’ye vize ile veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar ikamet izni alabilirler mi?
  Evet, Türkiye'ye vize ve ya vize muafiyeti ile gelen yabancılar ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Ancak vize süreleri sona ermeden önce ikamet iznine başvurmaları gerekir. Detaylı bilgi için göç danışmanlarımızı arayabilirsiniz.
 • İkamet izni olmayan yabancı kişi adres kayıt sistemine kayıt olabilir mi?
  Türkiye’de ikamet izni olmayan yabancılar adres kayıt sistemine kayıt yaptıramaz. Ancak çalışma bakanlığından çalışma izni olanlar ve ya oturma izni alan yabancılar bu izinlerin kendilerine teslim edildiği günden itibaren yirmi iş günü içerisinde nüfus müdürlüğüne başvurarak adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundalardır.
 • İkamet izni aldığım adresi değiştirdim ne yapmam gerekir?
  İkamet izin aldığınız adresi değiştirdiğinizde en geç yirmi iş günü içinde Göç İdaresine bildirmek zorundasınız.
 • İkamet izni aldıktan sonra bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmam gerekir?
  İkamet izni aldıktan sonra pasaportta meydana gelen isim soyisim değişikliği, medeni durum değişikliği, ev adresi değişikliği gibi durumların olması halinde yabancı kişiler yirmi iş günü içinde Göç İdaresine bildirmek zorundadır.
 • Çalışma izni olanlar ayrıca ikamet izni almak zorundalar mı?
  Hayır. Türkiye’de çalışma izni olan yabancılar ayrıca ikamet izni almak zorunda değillerdir.
 • Yabancılar için ikamet izni türleri nelerdir?
  Kısa dönem ikamet izni: her defasında en fazla iki yıllık süre ile verilir. Aile ikamet izni: her defasında en fazla 3 yıllık süre ile verilir. Öğrenci ikamet izni: öğremim sürelerine göre verilir. Uzun dönem ikamet izni: süre sınırı olmaksızın verilir. İnsani ikamet izni: her defasında en fazla bir yıllık süre ile verilir. İnsan ticareti mağduru ikamet izni: başlangıçta otuz gün süreli olarak verilir ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde her defasında en fazla altı ay süre ile uzatılır.
 • Kısa dönem ikamet iznine kimler başvuru yapabilir?
  Türkiye'ye bilimsel araştırma amacıyla gelen yabancılar, Türkiye’de taşınmaz malını olan yabancılar, Türkiye'de ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar, Hizmet içi eğitim programlarına katılacak yabancılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim ve ya benzeri bir amaçla gelenler, Turizm amaçlı kalan yabancılar, Türkiye'de tedavi görecek yabancılar, Adli ve ya idari makamların talebi gereği Türkiye’de kalması gereken yabancılar, Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçmesi gereken yabancılar, Türkçe öğrenme kursuna katılacak yabancılar, Kamu kurumları aracılığı ile Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve ya kurslara katılacak yabancılar, Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat eden yabancılar, Kısa dönem ikamet izni başvurusu yapabilirler. İkamet izni başvurusu için göç danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve hizmet alabilirsiniz.
 • Kısa dönem dönem izni almak için şartlar nelerdir?
  Öncelikle kısa dönem ikamet izni için başvuruda bulunmuş olmalısınız ve bu başvurunuzla ilgili belge ve bilgileri temin etmelisiniz. Türkiye’ye girişine izin verilmeyen yabancılar kapsamında olmamanız gerekir. Genel sağlık ve güvenlik şartlarına uygun konaklama imkânınız olmalıdır. İstenildiği takdirde vatandaşı olduğunuz ülke tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydınızı gösteren belgeyi ibraz edebilmelisiniz. Türkiye’de kalacağınız adres bilgisini verebilmelisiniz.
 • İkamet izni kartlarının dağıtımı nasıl yapılıyor?
  Bütün ikamet izni kartları Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce basılarak PTT aracılığı ile yabancı kişilerin adreslerine gönderilmektedir.
 • Oturma izni için randevuya gittiğimde eksik evrağım varsa ne olacak?
  Randevu sırasında eksik olan ya da ilave istenen belgeler size bildirilecektir, göç idaresi size verdiği süre içerisinde bunları teslim etmenizi isteyecektir. Temin etmediğiniz takdirde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacak ve işlemden kaldırılacaktır. İstenilen belgelerin teslim edildiği tarih, ikamet izni başvurunuzun işleme alındığı tarih olarak kabul edilecektir.
 • Aile ikamet izni nedir?
  Türk vatandaşlarının veya Türkiye’de ikamet izni türlerinden birine sahip olan yabancıların, kanunda sayılan yakınları ile aile birliği sağlamak amacıyla başvuracakları ikamet izni türüne aile ikamet izni denir.
 • Aile ikamet izni ne kadar süre ile verilir?
  Aile ikamet izinleri 3 yıla kadar verilebilir. Ancak aile ikamet izninin süresi asla destekleyicinin ikamet izni süresinden fazla olamaz.
 • Aile ikamet izninde destekleyici kimlerdir?
  Destekleyici, aile ikamet izninde aile birliğini sağlamak amacıyla Türkiye’ye gelen yabancının masraflarını üstlenen ve ikamet talebinde bulunan yabancının başvuruya dayanak gösterdiği Türk vatandaşı ve ya Türkiye’de yasal olarak kalan yabancı uyruklu kişidir. Türk vatandaşları, mavi kart sahipleri, ikamet izninden herhangi birine sahip olan yabancılar destekleyici olabilir.
 • Aile ikamet izni için destekleyicinin ne gibi özellikleri taşıması gerekir?
  Toplam geliri asgari ücretten az olmamalıdır, Ailenin genel sağlık ve güvenlik kurallarına uygun barınmasını sağlamalıdır, Tüm aile fertlerini kapsayan genel sağlık sigortası olmalıdır, Başvuru tarihi itibari ile son beş yıl içinde aile düzenine karşı herhangi bir suç işlememiş olmalıdır, Destekleyici yabancı ise en az bir yıldır Türkiye’de ikamet izni ile kalıyor olmalıdır. Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmalıdır.
 • Hangi durumlarda aile ikamet izni alınamaz, iptal edilir ya da uzatılamaz?"
  Destekleyicide ve ya yabancıda aranan şartların yerine getirememesi ve ya ortadan kalkma durumu olursa, Aile ikamet izni talep eden yabancı hakkında sınır dışı ve ya giriş yasağı kararı varsa, Aile ikamet iznini veriliş amacı dışında kullanıldığı anlaşılırsa, Resmi nikâh yoksa, Evlilik sadece aile ikamet izni almak için yapıldıysa, Aile ikamet izni verilmez, iptal edilir ya da uzatılamaz.
 • Destekleyicinin vefatı durumunda bu kişiye bağlı alınan aile ikamet izni geçersiz mi olur?
  Destekleyicinin ölümü halinde yabancı kişi ikamet izni süresi bitene kadar Türkiye’de kalmaya devam edebilir, sürenin dolması halinde kısa dönem oturma izni talebinde bulunabilir.
 • Aynı ailede bulunan yabancıların tek bir ikamet izni alması mümkünmüdür?
  Her yabancı için ayrı ikamet izni düzenlenmektedir.
 • Türkiye’de aile ikamet izni ile bulunan yabancı çocuklar için öğrenci ikamet izni alınır mı?
  Aile ikamet izinleri on sekiz yaşına kadar ilk ve ortaöğretim kurumlarda eğitim hakkı sağlar.
 • Aile ikamet izni sayesinde Türkiye'de kalan yabancı çocuğum 18 yaşını doldurduktan sonra Türkiye’de kalmaya devam edebilir mi?
  Evet, on sekiz yaşını doldurmuş olsalar bile Türkiye’de kalmaya devam edebilir. En az üç yıl aile ikamet izni ile Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlamış olanlar talep etmeleri halinde bu izinlerini kısa dönem oturma iznine dönüştürebilir ya da başka bir oturum izni türüne geçebilirler.
 • Aile ikamet izni ile Türkiye’de kalan bir yabancının evliliğinin bitmesi halinde Türkiye’de kalmasına izin verilir mi?
  Evet, boşanma halinde yabancı kişiye en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olması şartıyla kısa dönem oturma izni verilebilir.
 • İkamet izni türleri arasında geçiş yapılabilir mi, geçiş yapılabilen ikamet izinleri hangileridir?"
  Evet, oturum izni türleri arasında geçiş yapılabilir. Örneğin öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı kişi için aile ikamet izni alma koşulları ortaya çıkarsa, yabancıya aile ikamet izni düzenlenecek ve öğrenci ikamet izni koşullarını taşımaya devam ettiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanmaya devam edecektir.Kanun gereği mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma altında olanlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı verilmemektedir.
 • İkamet izinleri arasındaki geçişlerde herhangi bir süre kısıtlaması bulunur mu?
  Hayır, oturma izni arasındaki geçişlerde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmaz.
 • İnsani ikamet izni nedir?
  İnsani ikamet izni olağanüstü durumlarda diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan bakanlıktan onay alınarak 1 yıllık süre ile verilebilen ve her yıl uzatılabilen ikamet iznidir.
 • Kimler insani ikamet izni alabilir?
  Haklarında sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunduğu halde Türkiye’den çıkış yaptırılamayanlar ya da Türkiye’den ayrılmaları mümkün olmayanlar, Sınır dışı edilen, başvuruları kabul edilmeyenler, başvuruları için yargı yoluna gidenlere, İlk iltica ülkesi ve ya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince olanlar insani ikamet izni alabilir. İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.
 • İnsani ikamet iznine sahip olan bir yabancı, başka bir ikamet izni için başvuruda bulunabilir mi?"
  Evet, insani ikamet iznine sahip olan yabancılar uzun dönem ikamet izni hariç şartlarını yerine getirdiği başka bir ikamet izni türüne başvurabilir.
 • Öğrenci ikamet izni nedir?
  Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenciler ile aile ikamet izni olmadığı halde ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere verilen oturma iznidir.
 • Öğrenci ikamet izni almak isteyen bir yabancının yerine getirmesi gereken şartlar nelerdir?
  Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda eğitim göreceğinize dair bir belgeye sahip olmak, Bakım ve masraflarınızı karşılayacak gerçek ve ya tüzel kişi tarafından destekleneceğinize dair belgeye sahip olmak, İlk ve orta derecede öğrenim görecekseniz velinizin ve ya yasal temsilcinizin muvafakati, Türkiye’de kalacağınız adres bilgilerinizi kanıtlayan belge, Türkiye’ye girişinize engel olacak bir durumunuzun bulunmaması gerekir. Öğrenci ikamet izni,Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans,lisans ve ya doktora eğitimi görecekseniz öğrenime başlama tarihinden itibaren öğrenim programınızın tamamını kapsayacak şekilde düzenlenir.İlk ve orta dereceli okullarda eğitim göreceklere,öğrenime başlayacak tarihten bir sonraki öğretim yılının başlangıcına kadar geçerli olacak şekilde ikamet izni verilir. Öğrenci ikamet izni ile ilgili detaylı bilgi göç danışamanlarımızdan alabilirsiniz.
 • Öğrenci ikamet izni kimlere verilmez, iptal edilir ya da uzatılamaz?"
  Öğrenci ikamet izni şartlarının yerine getirilememesi ve ya bu şartların ortadan kalkması, Öğrenimin sürülemeyeceği konusunda kesin yargıların bulunması, Öğrenci ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, Yabancı hakkında geçerli sınır dışı edilme kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağının bulunması durumlarında ikamet izni verilmez ya da iptal edilir.
 • Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile kalıyorum, ailemi buna dayanarak Türkiye’ye getirebilir miyim?"
  Öğrenci ikamet izni, öğrencinin aile fertlerine ikamet izni alma konusunda herhangi bir hak sağlamamaktadır. Kişiler şartlarını sağladıkları başka bir oturum iznine başvurabilirler.
 • Öğrenci ikamet iznine sahip yabancılar çalışma izni alabilirmi?
  Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni alarak çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.
 • Sınır dışı etme kararı kimler hakkında verilir?
  5237 sayılı Türk ceza kanununun 59. maddesi kapsamında işlediği suç nedeni ile hapis cezasına mahkûm edilen yabancılardan sınır dışı edilmesi gerekenler, Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi ya da destekleyicisi olanlar, Türkiye’ye giriş, vize ya da ikamet izni için yapılan işlemlerde sahte belge kullananlar, Türkiye’de bulunduğu süre içinde geçimini uygunsuz yollarla sağlayanlar , Kamu düzeni ve ya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar , Vize ya da vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilenler , İkamet izni iptal edilenler,İkamet izni olupta süresinin sona ermesinden itibaren gerekçesiz ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler, Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,Türkiye’ye yasal giriş-çıkış hükümleri ihlal edenler, Hakkında giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,İkamet izni başvurusu reddedildikten sonra Türkiye’den on gün içerisinde çıkış yapmayanlar hakkında sınır dışı etme kararı verilir. Hakıkınızda verilmiş sınır dışı kararı yasal olarak durdurulabilir. Detaylı bilgi için avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.
 • Uzun dönem ikamet izni nedir?
  Uzun dönem ikamet izni bakanlık onayı verilen süresiz ikamet iznidir. Uzun dönem oturma izinleri harçsız olarak düzenlenir.
 • Uzun dönem ikamet izni şartları nelerdir?
  Uzun dönem ikamet izni almak için kesintisiz en az sekiz yıl Türkiye’de yaşamış olmanız gerekir, Son üç yıl içinde sosyal herhangi bir yardım almamış olmanız gerekir, Kendinizin ve varsa ailenizin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağınızın olması gerekir, Geçerli sağlık sigortasına sahip olmanız gerekir, Kamu düzeni ve ya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamanız gerekir. Uzun dönem ikamet izni almak için göç danışmanlarımızdan hizmet alabilirsiniz.
 • Uzun dönem ikamet izninin sahiplerine tanıdığı haklar nelerdir?
  Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancı uyruklu kişiler, askerlik yapma,seçme ve seçilme,kamu görevlerine girme,muaf olarak araç ithal etme ve özel kanunlardaki düzenlemeler haricinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına tanınan haklardan aynen yararlanır.
 • Uzun dönem ikamet izni neden iptal edilir?
  Yabancı uyruklu kişinin kamu düzeni ve ya kamu güvenliği açısından büyük tehdit oluşturması, zorunlu kamu hizmeti, sağlık ve eğitim nedenleri dışında kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında bulunulması durumlarında uzun dönem oturma izniniz iptal edilir.
 • Uzun dönem oturma iznim iptal edilenler, tekrar başvuru yapabilir mi?"
  Kamu düzenini ve ya kamu güvenliğini tehdit etmeniz nedeni ile ikamet izniniz iptal edildi ise yeniden başvuru yapamazsınız ancak sağlık,eğitim ve ülkenizdeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunmanız nedeni ile iptal edildi ise resmi ve diğer nitelikli kanıtlarınızı idareye sunarak tekrar başvuru yapabilirsiniz .Başvurular yurtdışında konsolosluklara yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki göç idaresi müdürlüğüne yapılacaktır. Bu başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 • Uzun dönem ikamet izni kimlere verilmez?
  Mültecilere, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara uzun dönem ikamet izni verilemez.
 • Vatansız kişi kimdir? Vatansız kişi kimlik belgesi nasıl düzenlenir?
  Vatansız kişiler, Türkiye’ye vatansız olarak gelen ya da Türkiye’de iken vatandaşlığını kaybeden kişilerdir. Vatansızların, ülkede yasal olarak kalabilmeleri için valiliğe bizzat başvurmaları gerekir. Ancak ergin olmayan çocuklar için başvurular anne ya da baba tarafından yapılabilir.Başvurusu kabul edilenlere, haklarında verilecek karara kadar geçerli olmak üzere hiç bir harca tabi olmayan müracaat belgesi verilecek, buna bağlı kullanılan yasal kalma izi, toplam ikamet izni süresinin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra on beş gün içinde mülakat yapılacaktır. Bu mülakatta kişiden vatandaşı olduğu ülkeyle vatandaşlık bağının kalmadığını kanıtlayan bilgi ve belgeler istenebilir.Bakanlıkça vatansız kişi olarak işlem görmesi uygun kişilere vatansız kişi kimlik belgesi düzenlenir.
 • Başka bir ülke tarafından verilmiş vatansız kişi kimlik belgesi olanlar Türkiye’de oturma iznine başvurabilir mi?
  Başka bir ülkede vatansız kişi kimlik belgeniz var ise Türkiye’de herhangi bir amaçla kalmak üzere oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru talepleriniz genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.
 • Kimler doğum ile Türk Vatandaşı olabilir?
  Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı ana/baba ve yabancı ana/babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk da Türk vatandaşıdır. Ancak Türk vatandaşı ana/baba ve yabancı ana/babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Yabancı uyruklu anne ve babadan Türkiye’de doğmuş çocuk Türk vatandaşı olabilir mi?
  Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır.
 • Beş yıl kesintisiz çalışma izni ile Türkiye’de kalırsam Türk vatandaşı olabilir miyim?
  Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl çalışma izni ile ikamet eden yabancı uyruklu kişiler millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartı ile Türkiye vatandaşlığı için başvuru yapabilirler.
 • Türk vatandaşı olabilmek için kaç yıl evli kalmak gerekir?​
  Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.
 • Yabancı uyruklu bir çocuğu evlat edinirsem Türkiye vatandaşı olabilir mi?
  Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.
 • Turkuaz Kartım var. Türk vatandaşı olabilir miyim?
  Turkuaz kart sahipleri ve aileleri Turkuaz kart aldıktan 3 yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapabilirler.
 • Göçmen statüsüne sahibim. Türk Vatandaşlığı alabilir miyim?
  Göçmen statüsündeki şahıslar, Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
 • Türkiye’de taşınmaz almak istiyorum. Türk vatandaşı olabilir miyim?
  Taşınmaz üzerinden beş yıl kesintisiz ikamet izni almak şartıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar ya da Minimum 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı/taşınmazları tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancılar kesintisiz ikamet şartı olmaksızın Türk vatandaşı olunabilirler.
 • Türkiye’de yatırım yapan yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilir mi?
  Türkiye'de yatırım yapan yabancılar, (Minimum 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca veya en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar Türkiye vatandaşı olabilirler. Yine Minimum 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yapancılar da vatandaş olabilirler. Son olarak minimum 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancıların da vatandaşlığa başvurmaları mümkündür.
 • Türk vatandaşlığından çıkanlar yeniden Türkiye vatandaşı olabilirler mi?
  Milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden vatandaşlık kanunun 21 inci maddesinde öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Yine Vatandaşlık kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.
 • Daha önceden Türk Vatandaşıydım. Seçme Hakkımı kullanarak yeniden Türk Vatandaşı olabilir miyim?
  Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk vatandaşı olmamda bir kolaylık mevcut mu?
  Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.
 • Türk vatandaşlığı için başvurular nereye yapılıyor?
  Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik başvurular; Yurt içinde ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne, Yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bizzat veya vekili tarafından özel vekâletname ile yapılır.Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik başvurular;Yurt içinde ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne,Yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bizzat veya vekili tarafından özel vekâletname ile yapılır.
 • Türk vatandaşığı için başvurular ne kadar sürede sonuçlanır?
  Türk vatandaşlığı için yapılan başvurular genellikle 6 ay ile 24 ay arasında sonuçlanır.
 • Türk Vatandaşlığına başvuru süreci nasıl ilerler?
  Türk Vatandaşlığına geçmek için yapılan başvuru, müracaat edilen makam tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eksiklik varsa tamamlanmasını sağlar, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra talep değerlendirerek olumlu veya olumsuz sonucu müracaat makamlarına gönderilir.
bottom of page