top of page

SEKTÖRLERE GÖRE

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ 

Türkiye'de ev hizmetleri  ve tüm sektörlerde çalıştırılacak yabancı uyruklu kişiler için çalışma izni alınması zorunludur. Meslek gruplarına ve sektörlere göre çalışma izni başvurularında istenilen belgelerde farklılıklar bulunmaktadır. Yabancı çalışma izinlerinde işinizi şansa bırakmayın. Modum Danışmalık uzmanlığından yararlanın.

Ev Hizmetlerinde 
Çalışma İzni

Ev hizmetlerinde yabancı çalıştırabilmek için, gerekli yasal prosedürleri tamamlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması yasa gereği zorunluluktur.

 

Ev hizmetleri ve iş yerlerinde yabancı uyruklu uyruklu personel istihdam edilebilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı personel çalışma izni kriterlerinin sağlanması gerekmektedir.

Sağlık Sektöründe Çalışma İzni

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının diploma veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması gerekiyor. Yine bu kişilerin mesleklerini icra etmesine engel bir halleri olmamalı ve TÖMER standartlarına göre en az B seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekiyor.

 

Yabancı sağlık mesleği mensubunun ayrıca Sağlık Bakanlığından çalışma izni alması da gerekiyor.

 

Yabancı sağlık mensuplarına  çalışma izni alınabilmesi için, kendisinden istenen belgeler ile çalışacağı kurumdan istenen belgeler farklılık gösterebilir.

 

Yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumları için, İl Sağlık Müdürlüğünden  alınmış Faaliyet İzin Belgesi almaları gerekiyor.

Diğer Sektörlerde Çalışma İzni

İş yerlerinde yabancı personel istihdamı için çalışma izni almak zorunludur.

Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranır.

İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.

 

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Eğitim Sektöründe Çalışma İzni

Ülkemizdeki eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışmak isteyen yabancılar, öncelikle Yüksek Öğretim Kurumundan,  mezun olduğu okul diplomasının denklik belgesini almaları, sonrasında bu belge ile beraber Milli Eğitim Bakanlığına müracaat ederek ön izin belgesini (mesleki yeterlilik belgesi) almaları gerekir.

 

Yabancı öğretmen için çalışma izni alınabilmesi için, kendisinden istenen belgeler ile çalışacağı kurumdan istenen belgeler farklılık gösterebilir.

Turizm Sektöründe Kolaylıklar

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmamaktadır.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz  turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilir.

Eğlence Sektöründe Çalışma İzni

Eğlence sektöründe yabancı uyruklu personel istihdam edilebilir. İsthdam edilecek yabancı uyruklu kişi için çalışma izni almak zorunludur. En önemli noktalardan bir tanesi  iş yerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Belgesi, olmalıdır.

 

Bunun Yanı sıra yabancı personelinde Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservisi bulunmalıdır.  

Eğlence sektöründe yabancı çalışma izni almak Modum Danışmalık uzmanlığından yararlanın.

bottom of page