top of page
SURİYELİ ÇALIŞANLARINIZA ÇALIŞMA İZNİ ALIYORUZ.

MODUM DANIŞMANLIK

İş yeri açacak Suriyeliler için çalışma izni kriterleri

Geçici Koruma Kapsamında Suriye uyruklu yabancılar diğer yabancı uyruklu kişiler için zorunlu olan çalışma izni kriterlerinin bir çoğundan muaf tutulmuştur. Türkiye'de iş yeri açan Suriye uyruklu yabancılar da zorunlu olan yasal çalışma izni alabilirler.

 

Başvuru Şartları;

 • Vergi mükellefi olunması,

 • Ticaret odasında kaydının bulunması,

 • İş yeri sigorta tescilinin bulunması,

 • Geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin olması,

 • En az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,

 • Geçici koruma kimlik belgesini aldığı şehirde iş yeri açması ve çalışmak üzere başvuru yapması,

 • Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmamasıdır.

 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler İş yeri açtıktan sonra yasal çalışma izni alarak Belediyelerden iş yeri ruhsatı alabilir sayısız birçok avantajlardan yararlanabilirler..

İş yerlerinde çalışacak Suriyeli personel için
çalışma izni kriterleri

Geçici Koruma Kapsamında Suriye uyruklu personel çalıştıracak iş yerleri; diğer yabancı uyruklu personel istihdamı için zorunlu olan çalışma izni kriterlerinin bir çoğundan muaf tutulmuştur.

 

İş yerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan iş yerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir.

 

Başvuru Şartları ;

 • Geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin olması,

 • En az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,

 • Geçici koruma kimlik belgesini aldığı şehirde çalışmak üzere başvuru yapılması,

 • Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması.

 

Suriye uyruklu personel çalıştırmak için çalışma izni alınmasına yönelik ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Suriyeli  çalışma izni başvuruları nereye, nasıl yapılıyor?

Yabancılar için yabancı çalışma izni başvurusu doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online sistem üzerinden yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuruyu değerlendirir eksik belgeler var ise tamamlanır ve çalışma iznini onaylanır. Başvuru işlemi 2 ile 3 hafta arasında sonuçlanır.

 

Çalışma izni onayladıktan sonra bir yıl için harç bedeli ve defter bedeli 504 TL'dir. Bu bedel işveren tarafından ödenir. Çalışma izni harç bedeli ödendikten sonra çalışma izin kartı işverenin adresine PTT kargo ile gönderilir. Ardından Çalışma izni alınan kişi için iş veren tarafından yasal süresi içerisinde SSK girişi yapılmalıdır.

Çalışma İzni Alınması Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler:

 • Ön inceleme,

 • Evrak hazırlığının yönetilmesi,

 • İlgili dilekçelerin ve sözleşmelerin hazırlanması,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otomasyon sistemi üzerinden on-line başvurunun yapılması,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasıdır.

 

Geçici koruma kapsamında Suriye uyruklu kişilere çalışma izni alınmasına yönelik hizmet bedelimiz için fiyat alınız.

bottom of page