top of page

Yabancı çalışma izni değerlendirme kriterleri nelerdir? 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 Üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri nelerdir?

En Az Beş T.C. Vatandaşının İstihdamı 

Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranır.

 

İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.

Ödenmiş Sermaye Şartı

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Yabancı Şirket Ortağı Kriterler

İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının da en az yüzde 20 olması zorunludur.

İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.

Yabancı Çalışma İzni Kriterlerinden Muaf Olan Yabancılar
  • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

  • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

  • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

  • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

  • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

  • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

Ev Hizmetlerinde Çalışma İzni Kriterleri

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, sermaye şartı ve en az beş T.C vatandaşının çalıştırılma şartı aramaz. 

Ev hizmetlerinde yabancı personel istihdamı için kriterler nelerdir?

Bkz. Ev hizmetlerinde çalışma izni...

Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Kriterler
  • Çalışma izni başvurusu yurt içinden yapılacaksa yabancının 6 ay süreli alınmış bir ikamet izni olmalıdır.

  • Çalışma izni pasaport süresi kadar verilir.

  • Çalışma izni başvurusu yurt dışından yapılacaksa ikamet izni şartı aranmaz.

bottom of page