top of page

 İNSANİ KAMET İZNİ NEDİR,BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İnsani  ikamet izni uygulamada çok az rastlanır, ancak ikamet izni türleri arasında bizce en önemlisidir. Türkiye'de insani ikamet izni alınır? İnsani ikamet izni almak için gereken şarlar nelerdir? Niçin İnsani ikamet izni?
Göç danışmanlarımız insani ikamet izni için başvuru dosyanızı yasalara uygun şekilde eksiksiz hazırlıyor, insani ikamet izni almanıza olanak sağlıyor.

 

İnsani İkamet İzninde Diğer İkamet İzinlerinin Verilmesindeki Şartlar Aranmaz...

İnsani ikamet izni, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, İçişleri Bakanlığının onayı alınarak ve en fazla birer yıllık sürelerle olamak kaydıyla il göç idaresi müdürlüklerince verilebilir ve uzatılabilir.

 

İnsani ikamet izni;

  • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,

  • Haklarında sınırdışı etme veya Türkiye'ye giriş yasağı kararı alındığı halde , yabancıların Türkiye'den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye'den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,

  • Sınırdışı sebebi gerçekleşse bile yabancı hakkında sınırdışı etme kararı alınmadığında,

  • Uluslararası koruma başvurusunun kabul edilemez nitelikte olması ya da geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması işlemlerine karşı yargı yoluna başvurulduğunda,

  • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,

  • İkamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkanı bulunmayanlara,

  • Olağanüstü durumlara verilebilir.

İnsani ikamet izni başvuruları diğer ikamet izinleri türlerinde olduğu gibi e- ikamet üzerinden yapılmaz. Doğrudan göç idarelerine yapılır.

İnsani ikamet izni başvurusu uzmanlık bilgi ve tecrübe ister, Modum Danışmalık Türkiye'de normal şartlar altında ikamet izni alamayan çok sayıda yabancı uyruklu kişinin insani ikamet izni almasına olanak sağlamıştır.

bottom of page