top of page

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER...

Göç idaresine uzun dönem ikamet izni başvurusu yapıldıktan sonra yapılan uzun dönem ikamet izni için gerekli belgeleri dosyanıza eklemelisiniz.

Göç danışmanlarımız Türkiye'de kesintisiz sekiz yıl ikamet izni ile yaşayan yabancıların uzun dönem ikamet izni almalarına olanak sağlayabilirler.

Uzun Dönem İkamet İzni  İstenilen  Belgeler Nelerdir?

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)

 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. 

 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.) 

 • Sabıka kaydı. (Zorunlu değil ancak idare gerek görmesi halinde isteyebilir.)

 • Önceki ikamet izin belgelerinin fotokopileri

 • Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir)

 • Adli sicil kaydı Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir.

 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e imzalı/imzalı
  ve kaşeli/mühürlü belge)

bottom of page