top of page

APOSTİLLİ DOĞUM ve BEKARLIK BELGESİ

Apostilli doğum,bekarlık veya sabıka kaydına mı ihtiyacınız var. Endişe etmeyin Modum Danışmanlık var. Özbekistan'dan,Kırgızistan'dan Türkmenistan'dan ve daha dünyanın bir çok yerinden ihtiyacınız olan apostilli resmi belgelerinizi mümkün olan en kısa sürede ekonomik fiyatlarla getiriyoruz.

Yabancı uyruklu kişiler farklı bir ülkenin resmi dairelerinde işlem yaparken, bazen işlemin tamamlanabilmesi için, kişiden kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Doğum Belgesi talep edilmektedir.

Bu belge daha çok yabancı ile evlilik , ikamet izni veya vize işlemleri sırasında istenilmektedir.

 

Doğum belgesi kişinin doğum tarihini, doğum yerini, anne ve baba adını gösteren resmi bir belgedir ve kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu Nüfus Dairesinden alınır.

Alınan bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir.

Apostil kaşesinin basıldığı doğum belgesine Apostilli Doğum Belgesi denilmektedir.

 

Bu belge kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiline de verilebilir.

Kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi maliyetli olduğu gibi bilmeyenler için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir.

 

Ülkenizden getirmeniz gereken Apostilli Doğum Belgesine ihtiyacınız olduğu zaman Modum Danışmanlık dünyanın bir çok ülkesinde anlaşmalı hukuk büroları aracılığı ile  mümkün olan en kısa sürede Apostilli Doğum Belgenizin getirilmesine olanak sağlar.

Yabancı uyruklu kişiler farklı bir ülkenin resmi dairelerinde işlem yaparken, bazen işlemin tamamlanabilmesi için kişiden,  kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Bekarlık Belgesi talep edilmektedir.

 

Bu belge daha çok yabancı ile evlilik  veya çocuğun Nüfusa kayıt işlemleri  sırasında istenilmektedir.

Bekarlık belgesi kişinin doğum tarihini, baba adını ve kişinin herhangi bir evlilik kaydının mevcut olmadığını kısacası kişinin resmi kayıtlarda bekar olduğunu gösteren resmi bir belgedir ve kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu Nüfus ve Evlendirme Müdürlüğünden alınır.

Alınan bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir.

Apostil kaşesinin basıldığı bekarlık  belgesine Apostilli Bekarlık Belgesi denilmektedir.

 

Bu belge kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiline de verilebilir.

Kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi maliyetli olduğu gibi bilmeyenler için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir.

 

Ülkenizden getirmeniz gereken Apostilli Bekarlık Belgesine ihtiyacınız olduğu zaman Modum Danışmanlık dünyanın bir çok ülkesinde anlaşmalı hukuk büroları aracılığı ile  mümkün olan en kısa sürede Apostilli Bekarlık Belgenizin getirilmesine olanak sağlar.

Apostilli Sabıka Kaydı Nedir? Nasıl Alınır?

Yabancı uyruklu kişilerin Göç İdaresinde İkamet Başvuruları sırasında, bazen Göç İdaresi gerek gördüğü hallerde, başvuru sahibinden  kendi ülkesinden Apostilli Sabıka Kaydı  talep edilmektedir. Kişilerin adli suç bilgilerinin bulunduğu belgeye Sabıka Kaydı yani Adli Sicil Kaydı denilmektedir ve Adli Sicil Kaydı alma hizmeti Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetlerdendir. Sabıka Kaydı yani Adli Sicil Kaydı, Adliye Binalarında bulunan Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmaktadır.

 

Başvuru sahibinin kendi ülkesinden talep edilen Sabıka Kaydı, başvuru sahibinin kendi ülkesinde herhangi bir suça karışıp karışmadığına  ilişkin kayıtı gösteren resmi bir belgedir ve herhangi bir suç işlediğiniz zaman bu belgede yer alır. 

 

Kendi ülkenizden aldığınız bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir.

Apostil kaşesinin basıldığı Sabıka Kayıt belgesine Apostilli Sabıka Kaydı  denilmektedir.

 

Bu belge kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiline de verilebilir.

 

Kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi maliyetli olduğu gibi bilmeyenler için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir.

Ülkenizden getirmeniz gereken Apostilli Sabıka Kayıt Belgesine  ihtiyacınız olduğu zaman Modum Danışmanlık dünyanın bir çok ülkesinde anlaşmalı hukuk büroları aracılığı ile  mümkün olan en kısa sürede Apostilli Sabıka Kayıt Belgenizin getirilmesine olanak sağlar.

bottom of page