top of page

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER...

Göç idaresine öğrenci ikamet izni başvurusu yapıldıktan sonra yapılan  Göç İdaresinin sizden istediği belgeleri başvuru dosyasına eklemeniz gerekmektedir.

Göç danışmanlarımız öğrenci ikamet izni için doğru başvurunun yanı sıra dosyanızı eksiz hazırlamanıza yardımcı olurlar.

Öğrenci İkamet İzni  İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)

 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. 

 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.) 

 • Sabıka kaydı. (Zorunlu değil ancak idare gerek görmesi halinde isteyebilir.)

 • Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (e-imzalı/imzalı
  ve mühürlü/kaşeli belge)

Adres Belgesi;

 • Türkiyede kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneği,

 • Otelde kalıyorsanız, burada kaldığınıza dair belgele, 

 • Üçüncü kişinin (akraba dışında) yanında kalıyorsanız yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) istenir.

bottom of page