top of page

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU

Türkiye'de yabancı sermayeli şirket nasıl kurulur? Yabancı sermayeli şirket kurmak için ikamet izni isteniliyor mu? Yabancı ülkedeki şirketler Türkiye'de irtibat bürosu nasıl açar? Şube açılışı nasıl yapılır? Yabancı sermayeli şirketlerde ortaklık işlemleri nasıl yapılır?

Yabancı Sermayeli Yeni Şirket Kuruluşu

Türk Ticaret Kanunu göre Türkiye’de her türlü şirket kuruluşu serbesttir. Yabancı uyruklu kişiler de Türkiye’de Limited veya Anonim şirket kurarak ticari faaliyete bulunabilirler. Şahıs mükellefiyeti ile de ticari faaliyet de bulunabilirsiniz. Vergileri ödenmiş olmak kaydıyla kazançlarını yurt dışına transfer edebilirler.

Türk ve yabancı personel çalıştırabilirler. Çalışacak yabancı personel için çalışma izni alınabilir, bu zorunludur.

 

Şirket sahibi Türkiye’de çalışma izni alacaksa veya yetkili müdür yabancı uyruklu ise şirket kuruluşu aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

 

Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ile ilgili dosyalar uzman ekibimiz tarafından titizlikle hazırlanır işlemler takip edilir ve sonuçlandırılır.

 

​Şirket kuruluş öncesi uzman ekibimizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Farklı Ülkelerdeki Şirketlerin Türkiye'de Şube Açması

Yabancı ülkelerde kurulu şirketler Türkiye’de faaliyet göstermek isterlerse şube açabilirler. Ana şirketin yaptığı tüm faaliyetleri Türkiye’de yapabilirler. Buna yasal bir engel yoktur.

Fabrika kurabilirler, gayrimenkul yatırımı yapabilirler, turizm tesisleri açabilirler vb.

 

Vergileri ödenmiş olmak kaydıyla kazançlarını yurt dışına transfer edebilirler.

Türk ve yabancı personel çalıştırabilirler. Çalışacak yabancı personel için çalışma izni alınabilir bu zorunludur.

 

Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de şube kuruluşları ile ilgili dosyalar uzman ekibimiz tarafından titizlikle hazırlanır işlemler takip edilir ve sonuçlandırılır.​

 

Şube açılışı öncesi uzman ekibimizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Şirketlerde Hisse Devri ve Yabancı Ortaklık İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu göre Yabancı uyruklu kişiler veya yabancı sermayeli şirketler Türkiye’de Kurulu Limited veya Anonim şirkete ortak-hissedar olabilirler. Hissedar-ortak oldukları şirketin ana sözleşmesi çerçevesinde faaliyette bulunabilirler. Vergileri ödenmiş olmak kaydıyla kazançlarını yurt dışına transfer edebilirler.

 

Şirket ortağı kişi Türkiye’de çalışma izni alacaksa veya yetkili müdür yabancı uyruklu olacak ise hisse devri veya ortaklık aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

 

Türkiye’de Kurulu Limited veya Anonim şirkete Yabancı uyruklu kişilerin veya yabancı sermayeli şirketlerin ortaklığı–hisse devri ile ilgili dosyalar uzman ekibimiz tarafından titizlikle hazırlanır işlemler takip edilir ve sonuçlandırılır.

 

​Ortaklık veya hisse devri öncesi uzman ekibimizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

bottom of page