top of page

Yabancı çalışma izinleri nasıl uzatılır? Çalışma iznini uzatmak için gerekli evraklar nelerdir? Çalışma izni uzatma başvurusu ne zaman yapılır? Yabancı çalışma izinleri ne kadar süre ile uzatılabilir? Yabancı çalışma izni uzatılması için Modum Danışmanlık uzmanlığından yararlanın.

Çalışma İzinlerinin Uzatılması

Bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmamaktadır.

 

Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.

 

Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

Çalışma İzinlerinin Uzatılması için e-imza Zorunlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Yabancıların Türkiye'de Çalışma İzini Başvuru Sisteminde yenilemeye gitmiştir.

 

Yapılan yenilemeye göre, yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; elektronik tebligata elverişli KEP hesabının bulunması ve başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olmuştur.

çalışma bakanlığı yabancı çalışma izni uzatma,çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi,çalışma izni uzatma başvuru formu,çalışma izni uzatma başvurusu,çalışma izni uzatma dilekçesi,çalışma izni uzatma gerekli evraklar,çalışma izni uzatma için gerekli belgeler,çalışma izni uzatma işlemleri,çalışma izni uzatma,yabancı çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi,yabancı çalışma izni uzatma başvurusu,yabancı çalışma izni uzatma gerekli evraklar,yabancı çalışma izni uzatma işlemleri,yabancı çalışma izni uzatma,yabancı uyruklu çalışma izni uzatma,yabancılar çalışma izni uzatma,çalışma izni yenileme,yabancı çalışma izni yenileme,çalışma izni süre uzatımı,

bottom of page