top of page

Çalışma izni uzatma başvurusu nasıl yapılır? Çalışma izni uzatma başvurusunda istenilen belgeler nelerdir? Çalışma izni uzatma harcı ne kadar? Çalışma izni uzatma için belgeler nerelerden temin edilir? Çalışma izni uzatma süreleri ne kadar?

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA...

Yabancı çalışma izinleri nasıl uzatılır? Çalışma iznin uzatma için gerekli belgeler nelerdir? Çalışma izni uzatma başvurusu ne zaman yapılmalıdır? Yabancı çalışma izinleri ne kadar süre ile uzatılabilir?

 

Yabancı çalışma izni süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatma başvuruları işleme alınmamaktadır.

 

Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.

 

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda, en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise,  en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.

 

Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yabancıların Türkiye'de çalışma İzni başvuru sisteminde bilindiği gibi yenilemeye gitmiştir.

 

Yapılan yenilemeye göre, yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; elektronik tebligata elverişli KEP hesabının bulunması ve başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olmuştur.

bottom of page